Vođena meditacija na dah, 30 minuta

Vođena meditacija na dah, 30 minuta

Vođena meditacija na dah s chan majstorom Žarkom Andričevićem koji vas vodi kroz temeljito opuštanje tijela nakon kojeg slijedi meditacija na dah.


Chan meditaciju možete prakticirati u svim položajima no sjedeći položaj je iznimno važan i stoga mu se posvećuje posebna pažnja. Dobar uvod u sjedeću meditaciju je vježbanje niza od Osam pokreta chana.

Kod sjedenja je najvažnije da nam je kralježnica uspravna. Za položaj nogu možemo odabrati bilo koji od tradicionalnih položaja, meditacijsku klupicu ili stolicu.

Ruke držimo uz tijelo sa šakama položenima u krilu.

Ako smo pronašli svoj kutak za meditaciju i ako nas k jastuku vodi istinsko nadahnuće da upoznamo sebe dublje i da otkrijemo svoje izvorno lice, s praksom smo već započeli.

Iz kretanja u mirovanje prelazimo na postupan, svjestan i blag način. Kada smo tijelo umirili potrebno ga je i temeljito opustiti. Potom krećemo na metodu meditacije u užem smislu. Potanki opis meditacije na dah pronaći ćete ovdje.

Nakon sjedenja u meditaciji je važno zadržati opuštenost, svjesnost i prisutnost kroz sve ono što nadalje činimo.

Ako osjećate da bi vam koristilo vježbanje u dubljem slušanju i upoznavanju sebe kroz praksu meditacije, prvi korak na tom putu u našem Centru je tečaj meditacije Mirnoća i uvid.