Pravne napomene

Pravne napomene

Chan centar
Trpimirova 17
10000 Zagreb
E-mail: info(at)chan.hr

Organizacijski oblik Budističke zajednice Dharmaloka. Chan centar je neprofitna organizacija i nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Ova stranica služi informiranju o programima Centra, kao platforma za prijavljivanje na programe i za prikupljanje donacija.