• DHARMALOKA

    ZAJEDNICA DOBRIH PRIJATELJA

    Kako meditirati - Budistički centar

Naša tradicija

Susret našeg učitelja Žarka Andričevića sa shifu Sheng Yenom i potom njegov posjet Zagrebu 1997. godine našu je zajednicu, koja je već bila bliska sino-japanskom budizmu, usmjerio na put chana. Podario joj je čvrsti temelj u autentičnoj tradiciji njegovanja uma. Chan odlikuje, kako je njegov osnivač Bodhidharma rekao, “osobit vid prenošenja mimo svetih spisa i neoslanjanje na riječi i govor”. Premda ima snažno uporište u instituciji redovništva i korpusu zapisanih učenja, chan je vrlo živ. Nije sputan naslagama uvriježenih navika ili postupcima duhovnog puta određenih kulturom. Uspijeva u svojem središtu biti otvoren i prilagođava se mijenjajućim životnim uvjetima. I uvijek nanovo pita – što je najprimjerenije za ljude ovdje i sada?

Naša zajednica dokaz je te otvorenosti – poštujući nasljeđe koje smo primili, oblikujemo ga u format i oblik pogodan za integraciju u svakodnevni život. Poučavamo kako se njeguje pomnost kroz meditaciju u mirovanju i kretanju, na meditacijskim povlačenjima i na seminarima. I kako razvijena prisutnost mijenja naše odnose – sa sobom, s drugim ljudima, sa svijetom.

Shifu Sheng Yen

Shifu Sheng Yen

Majstor Sheng Yen bio je jedan od najistaknutijih suvremenih učitelja budizma. Rođen je 1930. u okolici Šangaja, zaredio se u dobi od trinaest godina. U vrijeme komunističke revolucije izbjegao je u Tajvan gdje je šest godina proveo u meditacijskom povlačenju.

S 28 godina je doživio prvo duboko meditacijsko iskustvo koje su kasnije potvrdili majstori obje linije chan budizma, linji (rinzai) i caodong (soto). Formalno obrazovanje nastavio je u Japanu gdje je doktorirao budističku književnost na Rissho sveučilištu u Tokiju. Primio je prijenos Dharme od majstora Dongchua i Lingyuana i tako postao nasljednikom chan majstora Xuyuna, najvećeg suvremenog patrijarha i obnovitelja budizma chana.

Utemeljio je budističku organizaciju Dharma Drum Mountain sa sjedištem u Tajvanu u čijem je radu glavni naglasak, osim promicanja chana, humanistički budizam ili aktivno uključivanje u preobražaj društva implementacijom vrlina suosjećanja i nenasilja. Bio je nadstojnik dvaju samostana u Tajvanu, osnivač Chan meditacijskog centra u New Yorku i Dharma Drum centra za povlačenja u državi New York, SAD. Objavio je više od 90 knjiga i vodio više od 200 sedmodnevnih povlačenja u SAD, Aziji i Europi. Godine 2000. je bio jedan od plenarnih govornika na Milenijskom religijskom skupu Ujedinjenih naroda.

Preminuo je 2009. godine.

Shifu je titula kojom se nazivaju značajni učitelji u tradiciji chana koji su ju zadužili svojim razumijevanjem i sposobnošću podučavanja. Označava poštovanog majstora koji naučava put uvida i suosjećanja.

Majstor Sheng Yen je često govorio i pisao o tradiciji kojoj je pripadao. Jedan od tekstova možete pročitati ovdje. Još podrobniji pregled nasljeđa chana, njegovim načelima, filozofiji i potrazi za probuđenjem praksom meditacije pronaći ćete u knjigama Duboka mudrost i Tragovi goveda.