Impressum

Chan centar

Trpimirova 17
10000 Zagreb
E-mail info(at)chan.hr

Organizacijski oblik Budističke zajednice Dharmaloka.
Chan centar je neprofitna organizacija i nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Ova stranica služi informiranju o programima Centra, kao platforma za prijavljivanje za programe i za prikupljanje donacija.

Svi tekstovi i fotografije zaštićeni su autorskim pravom.

Izradu stranice donirali su: Tatjana Mesar, Nastja Ručević, Filip Flauder, Ana Zubić
Voditeljica projekta Karmen Mihalinec
(c) Chan centar Hartovski vrh 2021.