Impressum

Chan centar Hartovski vrh

Hartje bb
10455 Kostanjevac
Tel: 099 233 5533
E-mail info(at)chan.hr

Organizacijski oblik Budističke zajednice Dharmaloka.
Chan centar Hartovski vrh je neprofitna organizacija i nije obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost. Ova stranica služi informiranju o programima Centra, kao platforma za prijavljivanje za programe i za prikupljanje donacija.

Svi tekstovi i fotografije zaštićeni su autorskim pravom.

Izradu stranice donirali su: Tatjana Mesar, Nastja Ručević, Filip Flauder, Ana Zubić
Voditeljica projekta Karmen Mihalinec
(c) Chan centar Hartovski vrh 2021.