Dva ulaza

Dva ulaza

Mnoge staze vode k Putu, ali u osnovi su samo dvije: načelo i praksa.

Ući kroz načelo znači uvidjeti srž kroz poduku i vjerovati da sve živuće dijeli jednu istinsku narav. To nije samorazumljivo zbog toga što je istinska narav zastrta osjetima i obmanom. Oni koji se od obmane okreću stvarnosti, koji meditiraju na zidove – na odustvo sebe i drugih, na jednost smrtnika i mudraca i koje ne pokreću čak ni (sveti) spisi, u potpunom su i neizrecivom skladu s načelom. Bez kretanja, bez napora kažemo da ulaze kroz načelo.

Ući kroz praksu odnosi se na četiri sveobuhvatne prakse: podnositi nesreću, prilagoditi se uvjetima, ne tražiti bilo što, prakticirati Dharmu.

Prvo, podnositi nesreću. Kada oni koji traže Put susretnu nesreću, neka u sebi pomisle: “U nebrojenim sam se proteklim dobima okrenuo od srži k nevažnom i lutao raznim oblicima postojanja, često ljutit bez razloga i kriv za bezbrojne prijestupe. Sada me, premda ne činim ništa loše, kažnjava moja prošlost. Ni bogovi ni ljudi ne mogu predvidjeti kada će zlo djelo dati svoj plod. Prihvaćam ga otvorena srca i bez pritužbi na nepravdu.” Sutre kažu: “Kada susretneš nesreću, ne uznemiravaj se jer ima smisla.” Takvim si razumijevanjem usklađen s načelom i podnoseći nesreću ulaziš na Put.

Drugo, prilagoditi se uvjetima. Kao smrtnici ne vladamo sobom, nad nama vladaju uvjeti. Sva patnja i radost koju doživljavamo ovise o uvjetima. Ako nam dođe bogata nagrada poput slave ili bogatstva, to plod je sjemena koje smo zasadili u prošlosti. Kada se uvjeti promijene, nestaje. Zašto se oduševiti njenim postojanjem? No dok uspjeh i propast ovise o uvjetima, um ne raste niti opada. Oni koji ostaju nedirnuti vjetrom radosti, tiho slijede Put.

Treće, ne tražiti bilo što. Ljudi svijeta su obmanuti. Uvijek čeznu za nečim, traže. Ali mudri se bude. Odabiru načelo umjesto navike. Polažu svoj um na uzvišeno i puštaju da im se tijela mijenjaju s (godišnjim) dobima. Sve pojave su prazne. Ne sadrže ništa vrijedno žuđenja. Nesreća se vječno izmjenjuje s blagostanjem! Prebivati u trima područjima znači prebivati u gorućoj kući. Imati tijelo znači patiti. Znade li itko s tijelom za mir? Oni koji to razumiju odvajaju se od svega što postoji i prestaju zamišljati ili tražiti bilo što. Sutre kažu: “Tražiti znači patiti. Ne tražiti ništa je blaženstvo.” Kada ne tražiš ništa, na Putu si.

Četvrto, prakticirati Dharmu. Dharma je istina da su sve naravi čiste. Po toj su istini svi prividi prazni. Ojađenost i prianjanje, subjekt i objekt ne postoje. Sutre kažu: “Dharma ne uključuje nijedno biće jer je slobodna od nečisti bića, i ne uključuje nijedno sopstvo jer je slobodna od nečisti sopstva.” Oni koji su dovoljno mudri da vjeruju i razumiju ove istine nedvojbeno će prakticirati u skladu s Dharmom. Obzirom da ono što je stvarno ne uključuje ništa vrijedno zavisti, svoje tijelo, život i posjed daruju u dobre svrhe, bez žaljenja, bez (isprazne ideje o) darovatelju, daru i primatelju, bez pristranosti ili prianjanja. Da bi odstranili nečistoću, poučavaju druge bez vezivanja uz oblik. Pored darivanja prakticiraju i druge vrline. Ali dok prakticiraju šest vrlina da bi odstranili obmanu, ne prakticiraju ništa uopće. Na to se misli pod praksom Dharme.

Bodhidharma

Prevela Karmen Mihalinec