• CHAN

    POTRAGA ZA ISTINSKOM PRIRODOM

    Chan budizam

Chan meditacija

Sreća ovisi o stanju našega uma, a stanje našega uma ovisi o stupnju naše mentalne stabilnosti i dubini našega razumijevanja

Meditacija je izravan put ka dokidanju nezadovoljstva, put k miru, radosti i slobodi. To je put koji vodi izlasku iz bolne stješnjenosti koja nastaje zaokupljenošću sobom i krutom podjelom na ja i drugi, na ja i ono što nije ja. Može nam pomoći da otpustimo stres, postignemo veći stupanj tjelesnog i mentalnog sklada, da razvijemo pozitivne emocije, skladnije odnose sa drugima. No njen konačni i najviši cilj u chanu je probuđenje.

Temelji se na shvaćanju da kvaliteta života ili stupanj sreće u životu ovisi o stanju našega uma, a stanje našega uma ovisi o stupnju naše mentalne stabilnosti i dubini našega razumijevanja. Temelji se i na shvaćanju da ništa nije fiksno, kruto, trajno i nepromjenjivo i da stoga njegovanjem uma i tijela možemo mjenjati način na koji doživljavamo sebe, druge i svijet.

U chanu se meditacija prije svega temelji na gledištu da je naš izvorni um – um buddhe, odnosno um koji je slobodan, neograničen i ispunjen beskrajnom mudrošću i suosjećanjem.

Meditacija je put ka otkrivanju tog izvornog uma, naše prave prirode, ili drugačije rečeno, povratak našem pravom domu, domu koji je skriven negdje pod naslagama naših zabluda, pokušaja i pogrešaka, iskustava koja su vremenom oformljena i ukrućena u ono što nazivamo karakterom.

Meditacijom, stoga, ne pokušavamo postati nešto što nismo, već otkrivamo ono što uistinu jesmo i što smo oduvijek bili, a da to nismo znali. Njome samo stvaramo uvjete u kojima se može iskazati naša istinska priroda i ostvariti naša vječna težnja za slobodom.

Metode meditacije

Veliki je broj metoda meditacije u budizmu, no sve ih možemo podijeliti u odnosu na njihov cilj. Tako ih dijelimo na one koje vode smirivanju uma (skt. śamatha) i na one koje vode uvidu (skt. vipaśyāna). To su dva temeljna aspekta budističke meditacije.

Dok je smirivanje uma kao meditacijska praksa zajedničko i ne-budističkim tradicijama, meditaciju uvida nalazimo isključivo u budizmu.

Njihova svrha je, s jedne strane, umiriti i ukrotiti divlji um, um nad kojim nemamo kontrolu, i s druge strane, steći uvid u njegovu prirodu, kao i u prirodu pojava općenito. Nemiran i divlji um je i pomućen um, um koji nam daje lažnu sliku sebe i stvarnosti i koji je odgovoran za svu patnju koju nanosimo sebi i drugima.

Prvi aspekt se temelji na usredotočenosti i vodi postignuću samādhija, stopljenosti ili ujedinjenosti, u njegovim raznim stupnjevima, dok se drugi aspekt temelji na kontemplaciji i vodi postignuću prājñe ili mudrosti, viđenju pojava kakve doista jesu.

U chanu koristimo čitav niz tradicionalnih metoda meditacije među kojima su i one po kojima je chan naročito poznat kao što su huatou, ključno pitanje, ili mochao, tiho osvjetljavanje. Posebnost i učinkovitost ovih naprednih metoda meditacije se očituje u činjenici da one koriste mirnoću i uvid, śamathu i vipaśyānu istovremeno.

Stupnjevi napretka

Postoje mnogi načini da se prikaže i opiše put koji vodi probuđenju. Gotovo sve važnije škole u budizmu imaju svoj prikaz puta i napretka u praksi. Ti opisi sežu od onih vrlo kompleksnih i detaljnih do onih krajnje jednostavnih. U chanu je možda najpoznatiji prikaz onaj koji govori o “Kroćenju goveda u deset slika”, gdje je slikovno i konceptualno opisan put od početka potrage do konačnog ostvarenja. Slijedeći to isto važno chan načelo jednostavnosti i praktičnosti majstor shifu Sheng Yen je put chan meditacije predstavio opisujući ga kroz kroz njegove tri faze ili tri stupnja.

Prvi stupanj – susret sa sobom

Prvi stupanj je onaj susreta sa sobom, susreta sa činjenicom da ne vladamo svojim umom. Susret je to s unutarnjim nemirom, napetošću, emocionalnim previranjima i mentalnom raspršenošću. No koliko god taj susret može biti težak i obeshrabrujući, istovremeno nismo bespomoćni jer imamo metodu meditacije, određeno razumijevanje i znamo kako bi trebali pristupiti praksi. Imamo naravno i podršku učitelja i drugih prijatelja u praksi. U tom smislu, ovaj stupanj označava prelazak iz stanja raspršenosti u stanje usredotočenosti koje ostvarujemo svakodnevnim, redovitim i ustrajnim korištenjem metode meditacije.

Drugi stupanj – ujedinjeni um

Drugi stupanj je onaj na kojem iz usredotočenog stanja uma prelazimo u ujedinjeno stanje. Ujedinjeno stanje uma možemo razmatrati u odnosu na njegovu dubinu pa tako možemo govoriti o ujedinjenosti uma i tijela, uma i okoline ili čak uma i cijelog univerzuma. Iskustvo ujedinjenosti je vrlo važno iskustvo u praksi i svojevrsna prekretnica. Ono svakako nije prvi plod naše prakse, jer blagodati meditacije otkrivamo kroz cijelo vrijeme prakticiranja, ali je zasigurno najznačajniji do sada i kao takav definitivna potvrda korisnosti naših napora i ustrajavanja.

Treći stupanj – istinski um

Treći stupanj je onaj na kojem iz stanja ujedinjenosti ili stanja jednog uma, kako se ono u chanu naziva, možemo prijeći u stanje ne-uma. Ne-um je naziv za naš istinski um. To je um slobodan od prianjanja pa stoga slobodan od patnje, muke i jada. Bivajući onkraj riječi i onkraj dualističkog poimanja uopće, nemoguće ga je doista izraziti riječima. Fraza “osvjetliti um i vidjeti njegovu prirodu” se odnosi upravo na ovo iskustvo ne-uma.

Ove stupnjeve treba uvjetno shvatiti, oni su samo sredstvo za bolje snalaženje i razumijevanje iskustava s kojima ćemo se susretati u meditaciji kao i određeni putokaz, usmjerenje. Pritom, ne treba zaboraviti da ništa nije fiksno, trajno i nepromjenljivo i da se u susretu s pravim uvjetima naš um može u trenutku promijeniti.

Kako meditirati

Chan meditaciju možemo prakticirati u svim položajima no sjedeći položaj je iznimno važan i stoga mu se posvećuje posebna pažnja. Dobar uvod u sjedeću meditaciju je vježbanje niza od Osam pokreta chana koji su niže objašnjeni.

Kod sjedenja je najvažnije da nam je kralježnica uspravna. Za položaj nogu možemo odabrati bilo koji od tradicionalnih položaja, meditacijsku klupicu ili stolicu.

Ruke držimo uz tijelo sa šakama položenima u krilu.

Ako smo pronašli svoj kutak za meditaciju i ako nas k jastuku vodi istinsko nadahnuće da upoznamo sebe dublje i da otkrijemo svoje izvorno lice, s praksom smo već započeli.

Iz kretanja u mirovanje prelazimo na postupan, svjestan i blag način. Kako to činimo, opisano je niže. Kada smo tijelo umirili potrebno ga je i temeljito opustiti. Potom krećemo na metodu meditacije u užem smislu. 

Potanki opis meditacije na dah pronaći ćete ovdje.

Iz meditacije izlazimo na jednako postupan način, kako je niže objašnjeno. Nakon sjedenja u meditaciji je važno zadržati opuštenost, svjesnost i prisutnost kroz sve ono što nadalje činimo.

Ako osjećate da bi vam koristilo vježbanje u dubljem slušanju i upoznavanju sebe kroz praksu meditacije, prvi korak na tom putu u našem Centru je tečaj meditacije Mirnoća i uvid.

Osam pokreta chana

Ovaj niz od osam jednostavnih vježbi je u praksu meditacijskih povlačenja uveo shifu Sheng Yen. Radimo ih i na početku grupnih meditacija. Vježbe su lagane i nezahtjevne, a odlično pripremaju tijelo i um za sjedenje u meditaciji. Cilj im je potaknuti kruženje energije u cijelom tijelu istezanjem i razgibavanjem kralježnice, vrata, ramena, kukova, koljena i gležnjeva. Osim toga, sabiru pažnju. Nastojimo ih izvoditi opušteno i svjesno, uživajući u kretanju. Pritom pokret ne treba vezivati uz ritam disanja. Svaku vježbu počinjemo i završavamo u položaju spojenih peta i dlanova.

Broj ponavljana prilagođava se vremenu koje imamo na raspolaganju. Važno je na obje strane napraviti isti broj ponavljanja. (Kod bolnih leđa, vježbu Kruženje tijelom treba prilagoditi tako da se stopala šire razmaknu, vrhovi prstiju okrenenu malo prema van i opuste koljena.)

mindfulness meditation

UVIJANJE

Razmaknemo stopala i započinjući pokret iz kukova, prvo polako a zatim odlučnije, počinjemo uvijati gornji dio tijela, dozvoljavajući pritom rukama da se sasvim slobodno kreću lijevo – desno i da pri završetku putanje svaki puta „udare“ o tijelo.

meditacija u pokretu

ISTEZANJE VRATA

Pustimo da ruke slobodno padnu prema dolje te istežemo vrat pokrećući glavu lijevo – desno prvo ušima prema ramenu, zatim dovodeći bradu iznad ramena i naposlijetku naprijed – nazad.

meditacija u pokretu

KRUŽENJE KUKOVIMA

Položimo dlanove na bokove i opisujemo kukovima široke krugove, nastojeći pritom što manje pomicati glavu. Promijenimo stranu.

Mindfulness in motion

ISTEZANJE I PREKLAPANJE

Isprepletemo prste i odignemo ruke iznad glave istežući čitavo tijelo. Potom spuštamo ruke i za njima trup pregibamo prema naprijed. U donjem položaju sasvim opustimo ruke, ramena, vrat i gornji dio tijela.

meditacija u pokretu

ZABACIVANJE RUKAMA

Ljuljajući se u koljenima gore – dolje prvo polagano, a potom sve odlučnije odižemo ruke ravno naprijed i potom ih snažno zabacujemo prema nazad tako da istegnemo ramena. U ovoj vježbi zabacivanju ruku prema nazad možemo pridružiti izdah.

meditacija u pokretu

KRUŽENJE TIJELOM

Podignemo ruke iznad glave tako da dlanovi gledaju jedan u drugoga. Lagano se okrenemo u stranu, spuštamo dolje u sredinu i vraćamo suprotnom stranom prema gore. Nakon nekog vremena promijenimo smjer.

meditacija u pokretu

KRUŽENJE KOLJENIMA

Položimo dlanove na koljena i kružimo prvo u jednom, a nakon izvjesnog broja ponavljanja u drugom smjeru. Stopala su spojena, pete treba držati na podu.

Vipassana

ISKORAK JUNAKA

Iskoračujući koso u stranu, spuštamo koljeno iznad stopala u varijanti položaja junaka, ruke širimo na stranu paralelno s podom. Naizmjence iskoračujemo u jednu pa drugu stranu.

Meditacija u sjedenju

Po dovršetku vježbanja Osam pokreta chana, tijelo i um su potpuno pripremljeni za meditaciju u sjedenju.

ULAZAK U MEDITACIJU

Zauzmemo ispravan položaj i položimo dlanove na koljena. Polagano, svjesni istezanja vrata, kružimo glavom u jednom pa u drugom smjeru. Potom položimo dlanove na trbuh i tri puta snažno udahnemo i izdahnemo sav zrak. Sklopimo dlanove na prsima i položimo ih u krilo. Započnemo s meditacijom. Prvo temeljito opustimo tijelo i zatim ga prepustimo jastuku, a um posvetimo svojoj metodi prakse.

IZLAZAK IZ MEDITACIJE

Odložimo metodu i polako pomaknemo prste na rukama. Potom sklopimo dlanove na prsima. Položimo dlanove na koljena i polako kružimo gornjim dijelom tijela u jednu pa u drugu stranu. Raspustimo položaj i izmasiramo tijelo.